Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

pess user regi

  
  
  

Τοποθετήσεις καθ’ υπεραριθμία Σχολικών Συμβούλων

apofaseis

Όπως γνωρίζετε, με σχετικά έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ (22423/Δ1/18-2-2012, 85748/Δ1/25-6-2013, κτλ.) οι Σχολικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στη διαδικασία τοποθέτησης καθ' υπεραριθμία σύμφωνα με το άρθρο27,παρ.2τουΝ.3848/10.

  1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρότι διαθέτουν κατά τεκμήριο πολλά χρόνια υπηρεσίας, υψηλά προσόντα και υπηρετούν την Εκπαίδευση από μια θέση ευθύνης που τους ανέθεσε η Πολιτεία μετά από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να εντάσσονται δυνάμει σε διαδικασία τοποθέτησης καθ’ υπεραριθμία κάθε εκπαιδευτικό έτος.
  2. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζεται υπεραριθμία σε μια Σχολική μονάδα μόνο εφόσον προσμετρηθούν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Φανερά όμως μια τέτοια περίπτωση δημιουργεί πλασματική υπεραριθμία αφού οι υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι ως Στελέχη Εκπαίδευσης έχουν θητεία μέχρι 31/7/2015 και η όποια σχετική υπεραριθμία είναι πλασματική.
  3. Σε ότι αφορά τους Συνάδελφους Σ.Σ. που είχαν οργανική θέση στα Π.Π.Σ. το Υ.ΠΑΙ.Θ με το με αρ. 85748/Δ1/25-6-2013 έγγραφό του ορίζει ρητά ότι τα στελέχη Εκπαίδευσης που ανήκαν οργανικά στα πρώην Πειραματικά (νυν Π.Π.Σ), τοποθετούνται με τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεραριθμιών,ΑΛΛΑ μετά από τους Εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης και δεν εκρίθησαν θετικά !
  4. Δυστυχώς ακόμα χειρότερα, υπάρχουν ΠΥΣΔΕ τα οποία προβαίνοντας σε αυθαίρετες και εσφαλμένες ερμηνείες του άρθρου 27,παρ. 2τουΝ.3848/10 και μη εφαρμόζοντας όσα ορίζονται στα παραπάνω έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ αρνούνται ολοσχερώςτην τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων!


Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Υστερολογία της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Συνάντηση ΠΕΣΣ με τον Πρόεδρο της ΝΔ Κ. Μητσοτάκη (6/6/2018)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στο Υπουργείο (25/10/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (31/1/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Η ΠΕΣΣ στο "MEGA Σαββατοκύριακο"